5 bdow
Dowódca 5 bdow

    Ppłk mgr inż. Rafał SEROKA jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności.

     W 1997 został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu łączności,
a następnie dowódcy grupy łączności. W latach 1999 – 2007 zajmował
stanowisko dowódcy kompanii radiowej. W 2007 roku po przeformowaniu
6 Brygady Dowodzenia Sił Powietrznych w 6 batalion dowodzenia Sił
Powietrznych objął obowiązki Szefa szkolenia batalionu.
     W 2009 został Szefem sztabu batalionu. Od stycznia 2012
do lutego 2015 r. roku pełnił obowiązki Zastępcy dowódcy batalionu
– Szefa sztabu.


25 lutego 2015 r. objął obowiązki Dowódcy 5 batalionu dowodzenia.

      

 

        Ppłk Rafał SEROKA ukończył studia magisterskie na kierunku Prawo i Administracja w Toruniu,
oraz studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w sztabach wojskowych w 2013 r. na
Akademii Obrony Narodowej.

    Żonaty, dwójka dzieci.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych