5 bdow
Z-ca Dowódcy 5 bdow

      Major Sylwester BAL jest absolwentem Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji
Wojskowej Akademii Technicznej (2005) w Warszawie. W 2005 roku został
wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu łączności na kompanii dowodzenia
w 5 pułku dowodzenia, a następnie po przeformowaniu pułku w 5 batalion
dowodzenia na stanowisko dowódcy plutonu aparatowni na kompanii łączności.
Wyżej wymienione stanowisko zajmował do 2007 roku.

 

     W latach 2008 - 2010 pełnił funkcję Oficera Sekcji Operacyjnej.
Od 19.07.2010 roku do 21.12.2016 roku pełnił funkcję Szefa Sekcji Operacyjnej.
Od 01.01.2017 roku do 04.11.2018 roku pełnił obowiązki Szefa Sztabu 5 batalionu dowodzenia w Krakowie.


5 listopada 2018 roku wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy Batalionu.

      Major Sylwester BAL w 2005 roku ukończył studia podyplomowe na wydziale
Cybernetyki o specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi na Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie, natomiast w 2013 roku – kurs doskonalący z zakresu
Planowania mobilizacyjnego w dowództwach ZT i jednostkach wojskowych na
Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.Posiada świadectwa potwierdzające
znajomość języka angielskiego na poziomie II oraz niemieckiego na poziomie I.

     Major Sylwester BAL w czasie swojej dotychczasowej służby był wielokrotnie wyróżniony i nagradzany
m. in. Brązowym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju,
Odznaką Wzorowy Dowódca, Brązową Wojskową Odznaką Strzelecką, Wojskową Odznaką Sprawności Fizycznej
oraz Odznaką pamiątkową 5 batalionu dowodzenia.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych