5 bdow
Aktualności
WISŁOK-17
24.11.2017
5 batalion dowodzenia

W dniach 20 - 24.11.2017r. w 5 batalionie dowodzenia przeprowadzone zostało ćwiczenie taktyczno-specjalne batalionu pk. WISŁOK-17. Głównym celem ćwiczenia było zgrywanie dowództwa i sztabu z działaniem pododdziałów łączności i zabezpieczenia batalionu na tle umownej sytuacji taktycznej w warunkach zblizonych do rzeczywistych.

Ćwiczenie poprzedzone zostało uroczystym apelem, na którym Kierownik ćwiczenia mjr Mariusz Brodalka przedstawił m. in. główne cele oraz zagadnienia szkoleniowe do realizacji w trakcie ćwiczenia.

W części przygotowawczej ćwiczenia, Kierownik ćwiczenia wręczył ćwiczącym dowódcom sytuację wyjściową na pierwszy dzień ćwiczenia oraz przystąpił wraz z obsadą Kierownictwa ćwiczenia do realizacji zadań na Stanowisku Kierowania Ćwiczeniem (SKĆ) zgodnie z dokumentami normatywnymi.

W części wstępnej ćwiczenia, ćwiczące pododdziały zostały poddane m. in. kompleksowemu sprawdzeniu wykonania norm szkoleniowych przez Zespół oceny i omówienia ćwiczenia.

W części głównej ćwiczenia, ćwiczące pododdziały batalionu realizowały zadania wynikające z otrzymanego rozkazu bojowego.

Ćwiczenie zakończyło się uroczystym apelem na placu musztry.

 

 

Tekst: kpt. Tomasz MODRZECKI
Zdjęcia: st. szer. Andrzej MICHOŃ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych