5 bdow
Aktualności
POŻEGNANIE Z BATALIONEM
05.01.2018
kpt. Krystian PAWŁOWSKI

W dniu 05.01.2018 r. na Sali Tradycji 5 batalionu dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera odbyło sie pożegnanie zasłużonego oficera.

Kapitan Krystian Pawłowski służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w roku 2000 w Wyższej Szkole Oficerskiej
im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu.

W roku 2007 wstąpił w szeregi 5 batalionu dowodzenia, gdzie dał się poznać jako energiczny oficer, wymagający
w stosunku do siebie jak i podwładnych.

 

W roku 2013 objął dowodzenie 6 kompanią logistyczną. W trakcie dziesięcioletniej służby w 5 batalionie dowodzenia zdobył szacunek i uznanie podwładnych i przełożonych o czym może świadczyć ilość żołnierzy i pracowników RON przybyłych na część oficjalną pożegnania.

Kapitan Krystian Pawłowski zakończył służbę w 5 batalionie dowodzenia aby objąć stanowisko służbowe
w 9 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia DG RSZ.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Andrzej MICHOŃ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych