5 bdow
Sala Tradycji

Sala Tradycji

     Powstała w 2004 roku w budynku nr 1 na parterze. W 2011 roku została zdemontowana w związku z przekazaniem budynku dla 35 WOG. W grudniu 2012 roku po wykonaniu remontu pomieszczenia w budynku nr 5 na 2 piętrze rozpoczęła funkcjonowanie  w nowym miejscu. Lokalizacja: ul. Krakowska 2,  30-901 Kraków, kontakt z kustoszem 261 135 236.

     W Sali Tradycji znajduje się portret patrona i jego życiorys. Na jednej z tablic umieszczona jest krótka historia wojsk łączności od początków 1935 roku. Kolejna tablica poświęcona jest historii 5 pułku dowodzenia. Następna tablica to historia 5 batalionu dowodzenia. W Sali eksponowane są portrety dowódców batalionu. Zgromadzone eksponaty to min.: łącznica telefoniczna ŁP 10, radiostacja R 115, wzmacniacz mocy do radiostacji R 115, przyrząd badaniowy PB-48, radiostacja   R 106, radiostacja R 116, radiostacja RBM 1, dalekopis RST T51A, aparat polowy TAP 67.

Wirtualny spacer po Sali Tradycji pod adresem: http://wceo.com.pl/sale_tradycji/2014/krakow/

     Wykorzystywana  w działalności edukacyjno– wychowawczej, udostępniana do zwiedzania podczas uroczystości w batalionie,  jak również do organizacji uroczystych pożegnań żołnierzy i pracowników wojska z batalionem. W 2014 roku Sala Tradycji 5 batalionu dowodzenia zdobyła III miejsce w III edycji Przeglądu Sal Tradycji w Resorcie Obrony Narodowej.Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych