5 bdow
Aktualności
PODOFICER ROKU 2018
23.11.2018
mł. chor. Paweł BARCZYŃSKI

 
     Podoficerem roku 2018 w 5 Batalionie Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera został mł. chor. Paweł  BARCZYŃSKI.
     Służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku w Szkole Chorążych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki
w Zegrzu. Po jej ukończeniu objął stanowisko dowódcy aparatowni w 5 Pułku Dowodzenia. W kolejnych latach służby zajmował stanowiska administratora sieci informatycznej oraz podoficera specjalisty. Po utworzeniu 5 Batalionu Dowodzenia dalszą służbę pełni jako podoficer sztabowy.
    
     Na zajmowanym stanowisku dał sie poznać jako żołnierz sumienny i pracowity. Wykazuje się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem w realizację obowiązków służbowych. Jest ambitny i konsekwentny
w działaniu, posiada cechy osobowe przydatne w pracy w zespole. Cieszy się szacunkiem zarówno przełożonych
jak i podwładnych. Za wzorową służbę w szeregach Wojska Polskiego odznaczony m. in. srebrnym medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny"  oraz brązowym medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju".
    
     Mł. chor. Paweł Barczyński przez wszystkie lata swojej służby dążył do osiągania coraz lepszych wyników
w działalności służbowej. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych kursach specjalistycznych.
    
     Nienaganna postawa etyczno-moralna, autorytet jakim jest darzony mł. chor. Paweł Barczyński przez przełożonych, sumienność oraz wyjątkowe zaangażowanie, w pełni uzasadniają dokonany wybór "Podoficera Roku".
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych