5 bdow
Aktualności
SZEREGOWY ROKU 2018
23.11.2018
st. szer. Marcin PAŁKA

Szeregowym roku 2018 w 5 Batalionie Dowodzenia im. gen. broni Stanisława Hallera został st. szer. Marcin PAŁKA.

St. szer. Marcin Pałka pełni służbę wojskową w 5 Batalionie Dowodzenia od 2008 roku. Dał się poznać jako żołnierz  wyjątkowo sumienny i odpowiedzialny. Wzorowo wywiązywał się z postawionych zadań. Ponadto przejawia własną inicjatywę, wielokrotnie przekraczającą jego zakres odpowiedzialności służbowej.

Na co dzień służbę pełni w kompanii ochrony i regulacji ruchu, gdzie z racji swojego bogatego doświadczenia
i postawy względem służby, zaskarbił sobie uznanie i szacunek kolegów oraz przełożonych.

Uczestniczy w licznych zajęciach doskonalących, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Jest pasjonatem fotografii i na tym polu osiąga liczne sukcesy.

W ostatnich latach trzykrotnie zostaje finalistą konkursu wojskowego "Military ART". W roku 2015 zdobył pierwsze wyróżnienie Ministra Obrony Narodowej, w roku 2017 roku zdobył II miejsce w kategorii fotografia, a w kategorii film pierwsze wyróżnienie Ministra ON. W roku obecnym ponownie zakwalifikował się do finału w kategoriach
film
i fotografia .

Military ART 2015

Military ART 2017, cykl zdjęć o tematyce klasy mundurowe na start - III nagroda Ministra ON


Film pt. "To tylko ćwiczenia" - wyróżnienie
Zdjęcie pt. "Piękna Biało-Czerwona" - wystawa finałowa Military ART 2018
Military ART 2018

Film pt. "Teoria strzału"
Zdjęcie pt. "Zza węgła" - I wyróżnienie Dyrektora DKS (Military ART 2015)

Ponadto zdobywa wysokie miejsca w ogólnowojskowych konkursach fotograficznych, organizowanych przez CPdMZ w Kielcach.
Zdjęcie pt. "Jesień życia, wiosna honoru"  - III miejsce w konkursie CPdMZ w Kielcach
Zdjęcie pt. "Pejzaże nadwiślańskie" - I miejsce w konkursie CPdMZ w Kielcach

St. szer. Marcin Pałka z dużym zaangażowaniem niesie bezinteresowną pomoc innym osobom. Uzyskał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia, oddając 7 litrów krwi. Jest również zarejestrowany jako dawca szpiku.

Powyższy opis w pełni uzasadnia wybór st. szer. Marcina Pałka jako "Szeregowego Roku 2018" 5 Batalionu Dowodzenia.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych