5 bdow
Aktualności
POŻEGNANIE Z BATALIONEM
17.12.2018
14 grudnia 5 Batalion Dowodzenia pożegnał zmieniającego stanowisko służbowe oficera.

     Kapitan Piotr Rowiński jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. T. Kościuszki. Jego przygoda z mundurem rozpoczęła się w styczniu 1995 roku w 1 Pułku specjalnym na stanowisku kierowcy. W sierpniu 1999 roku obejmuje obowiązki instruktora w 5 Pułku Dowodzenia. Dwa lata póżniej awansuje i służbowo zostaje przeniesiony do
2 Korpusu Zmechanizowanego na stanowisko podoficera sztabowego tam służy do stycznia 2007 roku (z przerwą
w PKW UNDOF - Syria 2006). 16 sierpnia 2008 roku obejmuje stanowisko dowódcy plutonu w 5 Batalionie Dowodzenia. Od lipca 2011 roku do czerwca 2015 roku jest Szefem Sekcji Operacyjnej, następnie awansuje i zostaje dowódcą 3 kwb. Przez podwładnych określany jako wymagający dowódca z bogatym wojskowym doświadczeniem, któremu  nigdy nie brakowało poczucia humoru. Swoją postawą i sposobem dowodzenia potrafiący zjednywać sobie żołnierzy i tym samym nawet najtrudniejsze zadania realizować terminowo i zawsze na najwyższym poziomie.
     Kpt. Piotr Rowiński za wzorowe pełnienie obowiązków na wyznaczonym stanowisku jest wielokrotnie wyróżniany, zdobywając uznanie i szacunek zarówno podwładnych jak i przełożonych. Bogate doświadczenie i energia wkładana w dowodzenie kompanią, przyczynia się do jej zorganizowanego i precyzyjnego funkcjonowania. Wysokie uznanie dla jego służby odzwierciedliła duża ilość osób, które chciały osobiście wziąć udział w pożegnaniu i podziękować za lata wspólnej służby i pracy w "smoczym" batalionie. Kapitan Piotr Rowiński ps. "Bydlaczek" od 17 grudnia rozpoczął służbę w WSzW w Krakowie.
 
 


tekst i zdjęcia: mł. chor. Józef Wójcik

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych