5 bdow
Historia

5 batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA powstał 1 stycznia 2008 roku na fundamentach rozformowanego 5 Pułku Dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA. Został sformowany na podstawie Rozkazu Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego Nr Pf- 12 z 12.02.2007r. Miejscem stacjonowania 5 batalionu dowodzenia jest Rząska k/Krakowa – gm. Zabierzów. Batalion wyposażony jest w sprzęt łączności cyfrowej i analogowej oraz sprzęt zabezpieczenia logistycznego Stanowiska Dowodzenia. Jednocześnie zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej 5 batalion dowodzenia przejął elementy dziedzictwa, tradycji i symboliki wojskowej po rozformowanym 5 pułku dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA. 5 pułk dowodzenia im gen. broni Stanisława HALLERA, był pierwszym w Wojsku Polskim, który zabezpieczał funkcjonowanie Dowództwa i Sztabu Okręgu Wojskowego, wykonywał zadania Jednostki Wojsk Łączności i Zabezpieczenia. Ten złożony charakter podstawowych zadań wymagał od kolejnych Dowódców:

 


5 pułku dowodzenia im gen broni Stanisława HALLERA

 


płk Andrzeja NIZIOŁKA (1993 - 1996)

 

 


płk Andrzeja BRZOZY (1996 - 1997)

 

 


płk Ryszarda WIĘCŁAWSKIEGO (1997 - 1999)

 

 


płk Antoniego OCZAKA (1999 - 2004)

 

 


płk Krzysztofa JANKOWSKIEGO (2004-2007)

 

 


5 batalionu dowodzenia im gen broni Stanisława HALLERA

 


ppłk Stanisława GRODECKIEGO (2008)

 

 


mjr Bogusława OLEARCZUKA (2008-2009)

 

 


ppłk Zbigniewa RYSIA (2009 - 2014)

 

 


mjr Piotra URBASIA (2014 - 2015)

 

 


ppłk Rafała SEROKI (od 2015)

 


oraz całego stanu osobowego pułku (aktualnie batalionu) dużego wysiłku i zaangażowania w tworzeniu sprawnych struktur dowodzenia. Była również jedną z pierwszych jednostek Korpusu, która w 2000 roku dostosowała się do standardów Paktu Północnoatlantyckiego. Aktualnie kontynuuje doskonalenia struktur zgodnych z potrzebami NATO i Wojsk Lądowych. W skład 5 batalionu dowodzenia wchodziła między innymi Kompania Reprezentacyjna 2 Korpusu Zmechanizowanego, która uczestniczy (obecnie jako kompania honorowa) jako asysta wojskowa we wszystkich uroczystościach na terenie Krakowa. 5 batalion dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 614/MON z dnia 27 grudnia 2007 r. przejęła i kultywuje tradycje: 1. 5. Dywizji Taborów z Bochni (1919 - 1939); 2. 5. Batalionu Telegraficznego z Krakowa (1919 - 1939); 3. Batalionu Łączności Okręgu Wojskowego nr 5 z Krakowa z lat (1945 - 1946); 4. Okręgowej Składnicy Łączności z Warsztatami nr 5 z Krakowa (1946 - 1947); 5. 5. Okręgowego Batalionu Łączności z Krakowa (1953); 6. 24. Pułku Łączności z Kwidzynia (1976 - 1993); 7. 5. Pułku Dowodzenia im gen. broni Stanisława HALLERA (1994 - 2007). Wymienioną wyżej decyzją Ministra Obrony Narodowej coroczne święto Jednostki ustalono na dzień 12 czerwca, upamiętniając w ten sposób dzień wręczenia sztandaru.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych